Tố cáo - Giải quyết vi phạm Hà Nội - Miền Bắc

Nơi các checker cũng như em hàng tại Hà Nội và Miền Bắc đăng các bài tố cáo đối với các em hàng làm ăn không chất lượng, hoặc các checker bùng tiền, có ý đồ xấu tại diễn đàn gaigoizalo
There are no threads matching your filters.
Top