Tố cáo - Giải quyết vi phạm Sài Gòn - Miền Nam

Nơi các checker cũng như em hàng tại Sài Gòn và Miền Nam đăng các bài tố cáo đối với các em hàng làm ăn không chất lượng, hoặc các checker bùng tiền, có ý đồ xấu tại diễn đàn gaigoizalo
There are no threads matching your filters.
Top