TREO BÍM LIST HÀNG CẤM REPORT - THÔNG BÁO XỬ LÝ VI PHẠM

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Supper Boy

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Thành Viên BQT
Vip Thiếu Gia
Huy chương
0
DANH SÁCH HÀNG LỞM, HÀNG CÔNG NGHIỆP, KHÔNG PHÙ HỢP VỚI GIÁ, HÀNG KHÔNG NÊN CHECK & CẤM VIẾT BÀI TẠI ACMB.

VI PHẠM: XỬ LÝ BAND NICK TỪ 1 THÁNG TRỞ LÊN

* Đề nghị treo, hạ treo hàng tại topic này.

- Hàng bị treo sau 3 tháng, cải tạo tốt có thể bảo lãnh hạ treo.
( Ưu tiên VIP, Nick uy tín đề nghị).

* Các MOD treo bím hàng đưa vào theo cấu trúc sau: (@Supper Boy phụ trách việc treo, hạ treo hàng. Các Helper, MOD khác PM cho @Supper Boy đề nghị treo, hạ treo hàng).


Ngày treo, Tên hàng, Mã số (4 số cuối), Lý do treo, Link report nhận diện.


LIST HÀNG TREO VĨNH VIỄN
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top